Język:
JoyPad

Model mojego pada e5, który wykonałem jaki¶ czas temu. Spowodowane było to głównie brakiem interesuj±cego obiektu, a sam pad prezentuje się całkiem fajnie. Geometria jest wykonana całkowicie ze linii (splines), na które nałożyłem modyfikator powierzchni (surface).

Oprogramowanie:

  • 3D Studio Max

Kilka dodatkowych zdjęć. Dwa ostatnie prezentuj± topologie linii bez modyfikatora powierzchni.

Informacje:

  • Data wykonania: VIII.2009
Creative Commons License
copyright © LuGRU 2009/2010