Język:

[AS3] Suwak - przesówalny i skalowalny

Korzystanie:

Aby zmienić poszczególne właściwości wynikowego suwaka manipuluj tymi znajdującymi się w górnej części powyższego okna. Na dole znajduje się pole tekstowe wyświetlającą aktualnie wykorzystaną semantykę pozwalającą stworzyć identycznie wyglądający suwak jak ten wyświetlany w środkowej części okna.
Wynik jest aktualizowany po naciśnięciu myszy.
Aby przesunąć suwak kliknij lewym przyciskiem myszy na lewym kółku i poruszaj myszą. Aby ze skalować suwak postępuj analogicznie tylko tym razem kliknij na prawe kółko.

Download:

Informacje:

  • Data wykonania: Marzec 2010
  • Środowisko IDE: Flex Builder / Flex SDK (projekt AS) Język: AS3
Creative Commons License
copyright © LuGRU 2009/2024