Język:

easyBackuper - narzędzie do wykonywania kopii zapasowych (freeware)

easyBackuper to proste narzędzie, które umożliwia wykonywanie kopii zapasowych szybko i sprawnie. Główną ideą tego programu jest prędkość, zarówno kopiowania jak i użytkowania. Oczywiście każdy może wykonywać te zadania przy użyciu standardowych narzędzi systemu operacyjnego, ale czasem jest to kłopotliwe, zwłaszcza jeśli przyjdzie pisać skrypty rozpoznające które pliki zostały zmienione.

Obecna wersja: 0.9b (beta)

Funkcje::

 • tworzenie kopii zapasowych plików
  • kopiowanie tylko "nowych" plików
  • synchronizacja zawartości poszczególnych ścieżek ( ten "tryb" pozwala na zsynchronizowanie zawartości dwóch podanych ścieżek tak aby zawierały tylko najnowsze wersje plików)
 • zachowanie ścieżek wykorzystanych podczas sesji
 • generowanie listy plików (obsługiwane formaty zapisu plików to CSV, PDF, HTML)
 • wysoce modyfikowalne GUI (stan jest zachowywany po zakończeniu aplikacji)
 • obsługa wieloplatformowa (obecna wersja dostępna jest na systemy Win x86/64 (32/64 bit), Linux x86 (32bit) / AMD64 (64bit))

Download:

projekt jest hostowany na sourceforge, ze względu na limitowaną przepustowość na tym hoście

Instrukcja instalacji / dodatkowe informacje:

Obecnie zalecam sprawdzenie poprawności plików po dokonaniu kopii zapasowej (plików kopii zapasowej nie tych źródłowych). Spowodowane jest to niedługim (moim zdaniem) czasem w którym zostały dokonane testy. Oczywiście nie oznacza to, że program nie został przetestowany!.

Instalacja:

Windows:
Wystarczy rozpakować archiwum do folderu w którym masz uprawnienia zapisu i uruchomić program.

Linux:
Rozpakuj archiwum do folderu w które masz uprawnienia do zapisu (np. /home/username/easyBackuper).

Jeśli używasz KDE jako menedżer okien, to nie musisz nic instalować.
W innym wypadku należy zainstalować biblioteki Qt4 z repozytoriów.

W przypadku dystrybucji Ubuntu / Debian wpisz w konsoli:

sudo apt-get install libqt4-xml libqtcore4 libqt4-gui


aby zainstalować wszystkie wymagane biblioteki. W przypadku innych dystrybucji zapoznaj się z manualem / poszukaj na forum dystrybucji w jaki sposób dodać oprogramowanie.

FAQ:

 1. Dlaczego mój manager plików pokazuje mniej plików ( w docelowym katalogu ) po dokonaniu kopii?
  Zakładając, że podczas kopiowania nie było błędu, różnica w ilości plików wynika z tego faktu, że easyBackuper nie tworzy pustych folderów.

 2. Dlaczego w oknie kopiowania w polu "Wszystkich skopiowanych plików" pokazany numer jest inny niż w moim managerze plików?
  Numer ten oznacza ilość skopiowanych plików, informacje o folderach są pomijane.

 3. Jak zsynchronizować dwie ścieżki?
  Wystarczy dodać dwie pary ścieżek wskazujące siebie nawzajem, np.:
  /home/testfolder1 -> /home/testfolder2
  /home/testfolder2 -> /home/testfolder1
  jeśli opcja "Skopiuj tylko nowsze pliki" jest zaznaczona ( domyślnie jest ona włączona) wtenczas pliki znajdujące się w podanych folderach będą "zsynchronizowane" do najnowszych wersji.

 4. Dlaczego moje pliki zostały nadpisane beż żadnego powiadomienia?
  easyBackuper został napisany z myślą o "cichej pracy". Chciałem w ten sposób zredukować ingerencję człowieka w cały proces kopiowania. Obecnie trzeba uważać jakie ścieżki się podaje.

 5. Czy muszę uruchomić rsyn lub inne usługi / demony?
  Nie. Aplikacja ta jest całkowicie niezależna od jakichkolwiek usług lub demonów.

 6. Co się dzieje, gdy anuluję operację kopiowania?
  Aplikacja zakończy proces kopiowania, po tym jak obecny plik zostanie skopiowany. Spowodowane jest to tym, że nie chciałem korzystać z żadnego kodu który usuwa pliki.

Błędy:

 • (Windows) W przypadku tworzenia kopii zapasowej z maszyny z Linux na Widnows - nazwy plików muszą składać się z "prawidłowych znaków" MsWindows. EXT obsługuje nazwy typu fu"bar, lecz nazwa tego pliku jest wyświetlana w MsWindows jako FYH9OR~J ( NTFS obsługuje takie nazwy, ale... ). Jest to oczywiście wynikiem limitacji w MsWindows.

Tłumaczenia:

 

Licencja:
Ten program jest rozpowszechniany na zasadzie free-ware, z zamkniętym kodem źródłowym (przynajmniej na obecną chwilę).
Rozprowadzam easyBackuper wraz z bibliotekami Qt które są objęte licencją LGPL.
Po więcej szczegółów proszę udać się:
http://qt.nokia.com
http://www.mingw.org/

To oprogramowanie jest rozpowszechniane "JAK JEST". Beż jakiejkolwiek gwarancji wyrażonej wprost lub domyślnie. Korzystasz z easyBackuper'a na własne ryzyko. Autor, właściciel praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, szkody, utratę zysków lub innego rodzaju straty podczas używania lub nadużywania tego oprogramowania.

Instalowania i używania tego oprogramowania oznacza akceptację tych zasad i warunków licencji. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej licencji musisz usunąć pliki z oprogramowaniem z urządzenia składowania oraz zaprzestać korzystania z produktu.

Galeria


 

Windows


Linux


Jeśli uważasz, że ta aplikacja jest Ci przydatna, i chciałbyś/chciałabyś mnie wesprzeć lub wspomóc przyszłą rozbudowę, rozważ dotację na ten projekt.

Informacje:

 • Data wydania: V. 2010
 • Środowisko programistyczne: QtCreator Język: C++
Creative Commons License
copyright © LuGRU 2009/2024